Maritimt Lovverk

STCW - Standards of Training, Certification and Watch Keeping

Høyspentkurs - Safe operation of high voltage power system


Høyspentkurs (i henhold til STCW code A-III/1, A-III/2, A-III/6, B-III/2) for elektrikere og maskinister som skal drifte og vedlikeholde maritime høyspenningsanlegg.


Kombiner nødvendig faglig påfyll med en uke i vakre Riga til en lavere kostnad enn å ta dette kurset i Norge.  

Kurset går over fem dager og holdes ved vår samarbeidspartner i Riga, Novikontas. Novikontas er det ledende og største treningsakademiet i Baltikum og alle kurs de holder, er godkjent av Latviske Maritime myndigheter og således også godkjent av Sjøfartsdirektoratet i Norge.

Novikontas tilbyr tilbringertjeneste til og fra den internasjonale flyplassen i Riga. De tilbyr også gunstig pris på deres samarbeidshotell i Riga.

Kurset går ofte og på snitt annenhver uke. Du vil få en automatisk ordrebekreftelse på E-post når du bestiller. Vi må forbeholde oss retten til å sjekke om det er plass på kurset før vi sender deg en endelig ordrebekreftelse. Maks antall elever pr. kurs er 8 stk.

Kurset blir holdt på engelsk. The course will be provided in English.


DP (Dynamic Positioning) - InductionKurs i DP Induction (Dynamic Positioning) for personell som skal bli DP-operatører. 


Kombiner nødvendig faglig påfyll med et opphold i vakre Riga til en lavere kostnad enn å ta dette kurset i Norge.

Kurset går over fire dager og holdes ved vår samarbeidspartner i Riga, Novikontas. Novikontas er det ledende og største treningsakademiet i Baltikum og alle kurs de holder, er godkjent av Latviske Maritime myndigheter og således også godkjent i Norge. DP-kurset er godkjent og i henhold til Nautical Institute Ltd UK.

Vi kan tilbyr tilbringertjeneste til og fra den internasjonale flyplassen i Riga og en god pris på Novikontas sitt samarbeidshotell i Riga.

Kurset går ofte og på snitt annenhver uke. Du vil få en automatisk ordrebekreftelse på E-post når du bestiller. Vi må forbeholde oss retten til å sjekke om det er plass på kurset før vi sender deg en endelig ordrebekreftelse. Maks antall elever pr. kurs er 6 stk.

Kurset blir holdt på engelsk. The course will be provided in English.


DP (Dynamic Positioning) - AdvanceKurs i DP (Dynamic Positioning) Advance for personell som har DP Induction kurs og med 30 dager erfaring fra skip med DP (steg 1 og 2 i Nautical Institute sitt opplæringsprogram) og skal bli DP-operatører.


Kombiner nødvendig faglig påfyll med et opphold i vakre Riga til en lavere kostnad enn å ta dette kurset i Norge.

Kurset går over fire dager og holdes ved vår samarbeidspartner i Riga, Novikontas. Novikontas er det ledende og største treningsakademiet i Baltikum og alle kurs de holder, er godkjent av Latviske Maritime myndigheter og således også godkjent i Norge. DP-kurset er godkjent og i henhold til Nautical Institute Ltd UK.

Vi kan tilbyr tilbringertjeneste til og fra den internasjonale flyplassen i Riga og en god pris på Novikontas sitt samarbeidshotell i Riga.

Kurset går ofte og på snitt annenhver uke. Du vil få en automatisk ordrebekreftelse på E-post når du bestiller. Vi må forbeholde oss retten til å sjekke om det er plass på kurset før vi sender deg en endelig ordrebekreftelse. Maks antall elever pr. kurs er 6 stk.

Kurset blir holdt på engelsk. The course will be provided in English.

ERM - Engine room resource management (included leadership and managerial skills)The program meets the latest requirements of STCW Convention Section A-III/1; A-III/2 and IMO Model Course 7.02 “Chief Engineer Officer and Second Engineer Officer” Competence 4.5 “Use of leadership and managerial skills” and Model Course 7.04 “Officer in Charge of an Engineering Watch” Competences 1.1 “Maintain a safe engineering watch” (part: Engine Room Resource Management) and 4.7 “Application of leadership and team working skills”, as well as Model course Leadership and Teamwork”.


Kombiner nødvendig faglig påfyll med en uke i vakre Riga til en lavere kostnad enn å ta dette kurset i Norge. 

Kurset går over fem dager og holdes ved vår samarbeidspartner i Riga, Novikontas. Novikontas er det ledende og største treningsakademiet i Baltikum og alle kurs de holder, er godkjent av Latviske Maritime myndigheter og således også godkjent av Sjøfartsdirektoratet i Norge.

Vi kan tilby deg en pakke bestående av tilbringertjeneste til og fra den internasjonale flyplassen i Riga og en gunstig pris på hotellopphold gjennom ditt kursopphold i Riga.

Kurset går hver uke med kursstart mandager kl. 09.00 og kursslutt fredag kl. 15.00. Du vil få en automatisk ordrebekreftelse på E-post når du bestiller. Vi må forbeholde oss retten til å sjekke om det er plass på kurset før vi sender deg en endelig ordrebekreftelse. Maks antall elever pr. kurs er 12 stk.

Kurset blir holdt på engelsk. The course will be provided in English.

BRM - Bridge resource management (included leadership and managerial skills)
The program meets the latest requirements of STCW Convention and IMO Model Course 7.01 “Master and Chief mate” Competence 3.5 “Use of leadership and managerial skills” and Model Course 7.03 “Officer in Charge of a Navigational Watch” Competences 1.2 “Maintain a safe navigational watch” (part: Bridge Resource Management) and 3.7 “Application of leadership and teamworking skills”, as well as Model course “Leadership and Teamwork”.


Kombiner nødvendig faglig påfyll med en uke i vakre Riga til en lavere kostnad enn å ta dette kurset i Norge.

Kurset går over fem dager og holdes ved vår samarbeidspartner i Riga, Novikontas. Novikontas er det ledende og største treningsakademiet i Baltikum og alle kurs de holder, er godkjent av Latviske Maritime myndigheter og således også godkjent av Sjøfartsdirektoratet i Norge.

Vi kan tilby deg en pakke bestående av tilbringertjeneste til og fra den internasjonale flyplassen i Riga og en gunstig pris på hotellopphold gjennom ditt kursopphold i Riga.

Kurset går hver uke med kursstart mandager kl. 09.00 og kursslutt fredag kl. 15.00. Du vil få en automatisk ordrebekreftelse på E-post når du bestiller. Vi må forbeholde oss retten til å sjekke om det er plass på kurset før vi sender deg en endelig ordrebekreftelse. Maks antall elever pr. kurs er 5 stk.

Kurset blir holdt på engelsk. The course will be provided in English.

ECDIS - operational use of electronic chart display and information systemKurs i ECDIS for offiserer som skal bli ledere for navigasjon på bro eller for navigasjonsoffiserer som er ansvarlig for navigasjon.

Kombiner nødvendig faglig påfyll med et opphold i vakre Riga til en lavere kostnad enn å ta dette kurset i Norge.

Kurset går over fire dager og holdes ved vår samarbeidspartner i Riga, Novikontas. Novikontas er det ledende og største treningsakademiet i Baltikum og alle kurs de holder, er godkjent av Latviske Maritime myndigheter og Sjøfatrsdirektoratet i Norge.

Vi kan tilbyr tilbringertjeneste til og fra den internasjonale flyplassen i Riga og en god pris på Novikontas sitt samarbeidshotell i Riga.

Kurset går hver uke. Du vil få en automatisk ordrebekreftelse på E-post når du bestiller. Vi må forbeholde oss retten til å sjekke om det er plass på kurset før vi sender deg en endelig ordrebekreftelse. Maks antall elever pr. kurs er 9 stk pr. gruppe.

Kurset blir holdt på engelsk. The course will be provided in English.

Grunnleggende trening for mannskap på skip som opererer i polare strøk (Polarkoden) /Basic Training for crew on ships operating in Polar Waters (Polar Code)Kombinér nødvendig faglig påfyll med et opphold i vakre Riga til en langt lavere kostnad enn å ta dette kurset i Norge.

IMO innførte «polarkoden» 1. januar 2017. Den nye STCW-koden, Section A-V/4 “Mandatory minimum requirements for the training and qualifications of masters and deck officers on ships operating in polar waters”, trår i kraft 1. July 2018.

ASK Norge er glad for å kunne tilby denne opplæringen til en svært behagelig pris i samarbeid med vår samarbeidspartner Novikontas i Riga, Latvia. Vi kan også tilby en hotell og transportpakke internt i Latvia hvis dette er ønskelig.

Både Grunnleggende og Videregående trening/kurs for skip som opererer i Polare forhold er godkjent av Latviske Maritime Sjøfartsmyndigheter. Sjøfartsdirektoratet i Norge godkjenner kurs som er gjennomført i henhold til STCW-78-konvensjonen, med endringer, i land som er omfattet av EØS-avtalen. For mer informasjon, se vedlagte rundskriv (nr. RSV 14-2014) fra Sjøfartsdirektoratet her. 

Kurslengde er 3 dager
Kursspråk er engelsk
Maksimum antall elever er 5 stk

Se vedlegg for full informasjon om kurset.


Combine the necessary professional refills with a stay in beautiful Riga at a much lower cost than taking this course in Norway.

IMO introduced the "Polar Code" on 1 January 2017. The new STCW Code, Section A-V / 4, “Mandatory minimum requirements for the training and qualifications of masters and deck officers on ships operating in polar waters” enters into force on 1 July 2018.

ASK Norway is pleased to offer this training at a very comfortable price in cooperation with our partner Novikontas in Riga, Latvia.

Both Basic and Advanced Training/Course for ships operating in Polar conditions are approved by Latvian Maritime Authorities. 
Norwegian Maritime Directory approves courses that are accomplish according to STCW-78 convention with amendments in countries that are a part of EEC agreement. For more information, please click here (in Norwegian only).

Course length is 3 days
Language of instruction is English.
Maximum number of student are 5.

See attachment for full information about the course.

Videregående trening for mannskap på skip som opererer i polare strøk (Polarkoden)/Advanced Training for Crew on Ships Operating in Polar Waters (Polar Code)


Kombinér nødvendig faglig påfyll med et opphold i vakre Riga til en langt lavere kostnad enn å ta dette kurset i Norge.

IMO innførte «polarkoden» 1. januar 2017. Den nye STCW-koden, Section A-V/4 “Mandatory minimum requirements for the training and qualifications of masters and deck officers on ships operating in polar waters”, trår i kraft 1. July 2018.

ASK Norge er glad for å kunne tilby denne opplæringen til en svært behagelig pris i samarbeid med vår samarbeidspartner Novikontas i Riga, Latvia. Vi kan også tilby en hotell og transportpakke internt i Latvia hvis dette er ønskelig.

Både Grunnleggende og Videregående trening/kurs for skip som opererer i Polare forhold er godkjent av Maritime Sjøfartsmyndigheter.  Sjøfartsdirektoratet i Norge godkjenner kurs som er gjennomført i henhold til STCW-78-konvensjonen, med endringer, i land som er omfattet av EØS-avtalen. For mer informasjon, se vedlagte rundskriv (nr. RSV 14-2014) fra Sjøfartsdirektoratet her

Kurslengde er 3 dager
Kursspråk er engelsk
Maksimum antall elever er 5 stk

Se vedlegg for full informasjon om kurset.


Combine the necessary professional refills with a stay in beautiful Riga at a much lower cost than taking this course in Norway.

IMO introduced the "Polar Code" on 1 January 2017. The new STCW Code, Section A-V / 4, “Mandatory minimum requirements for the training and qualifications of masters and deck officers on ships operating in polar waters” enters into force on 1 July 2018.

ASK Norway is pleased to offer this training at a very comfortable price in cooperation with our partner Novikontas in Riga, Latvia.

Both Basic and Advanced Training/Course for ships operating in Polar conditions are approved by Latvian Maritime Authorities. Norwegian Maritime Directory approves courses that are accomplish according to STCW-78 convention with amendments in countries that are a part of EEC agreement. For more information, please click here (in Norwegian only).

Course length is 3 days
Language of instruction is English.
Maximum number of student are 5.

See attachment for full information about the course.

SOPEP – Ship Oil Pollution and Emergency Plan

BMP 4- Best Management Practice 4

ISM – International Safety Management Code

ILO – International Labour Organisation

SOLAS – Safety of Life at Sea

MARPOL – Marine Pollution