Populære kurs

Aktivitet som læringsarena


Kan elever som ikke er så glade i teori lære på andre måter?

Finnes det andre lærearenaer som er bedre enn å lese i en bok?

BRM - Bridge resource management (included leadership and managerial skills)
The program meets the latest requirements of STCW Convention and IMO Model Course 7.01 “Master and Chief mate” Competence 3.5 “Use of leadership and managerial skills” and Model Course 7.03 “Officer in Charge of a Navigational Watch” Competences 1.2 “Maintain a safe navigational watch” (part: Bridge Resource Management) and 3.7 “Application of leadership and teamworking skills”, as well as Model course “Leadership and Teamwork”.


Kombiner nødvendig faglig påfyll med en uke i vakre Riga til en lavere kostnad enn å ta dette kurset i Norge.

Kurset går over fem dager og holdes ved vår samarbeidspartner i Riga, Novikontas. Novikontas er det ledende og største treningsakademiet i Baltikum og alle kurs de holder, er godkjent av Latviske Maritime myndigheter og således også godkjent av Sjøfartsdirektoratet i Norge.

Vi kan tilby deg en pakke bestående av tilbringertjeneste til og fra den internasjonale flyplassen i Riga og en gunstig pris på hotellopphold gjennom ditt kursopphold i Riga.

Kurset går hver uke med kursstart mandager kl. 09.00 og kursslutt fredag kl. 15.00. Du vil få en automatisk ordrebekreftelse på E-post når du bestiller. Vi må forbeholde oss retten til å sjekke om det er plass på kurset før vi sender deg en endelig ordrebekreftelse. Maks antall elever pr. kurs er 5 stk.

Kurset blir holdt på engelsk. The course will be provided in English.

DP (Dynamic Positioning) - InductionKurs i DP Induction (Dynamic Positioning) for personell som skal bli DP-operatører. 


Kombiner nødvendig faglig påfyll med et opphold i vakre Riga til en lavere kostnad enn å ta dette kurset i Norge.

Kurset går over fire dager og holdes ved vår samarbeidspartner i Riga, Novikontas. Novikontas er det ledende og største treningsakademiet i Baltikum og alle kurs de holder, er godkjent av Latviske Maritime myndigheter og således også godkjent i Norge. DP-kurset er godkjent og i henhold til Nautical Institute Ltd UK.

Vi kan tilbyr tilbringertjeneste til og fra den internasjonale flyplassen i Riga og en god pris på Novikontas sitt samarbeidshotell i Riga.

Kurset går ofte og på snitt annenhver uke. Du vil få en automatisk ordrebekreftelse på E-post når du bestiller. Vi må forbeholde oss retten til å sjekke om det er plass på kurset før vi sender deg en endelig ordrebekreftelse. Maks antall elever pr. kurs er 6 stk.

Kurset blir holdt på engelsk. The course will be provided in English.


ECDIS - operational use of electronic chart display and information systemKurs i ECDIS for offiserer som skal bli ledere for navigasjon på bro eller for navigasjonsoffiserer som er ansvarlig for navigasjon.

Kombiner nødvendig faglig påfyll med et opphold i vakre Riga til en lavere kostnad enn å ta dette kurset i Norge.

Kurset går over fire dager og holdes ved vår samarbeidspartner i Riga, Novikontas. Novikontas er det ledende og største treningsakademiet i Baltikum og alle kurs de holder, er godkjent av Latviske Maritime myndigheter og Sjøfatrsdirektoratet i Norge.

Vi kan tilbyr tilbringertjeneste til og fra den internasjonale flyplassen i Riga og en god pris på Novikontas sitt samarbeidshotell i Riga.

Kurset går hver uke. Du vil få en automatisk ordrebekreftelse på E-post når du bestiller. Vi må forbeholde oss retten til å sjekke om det er plass på kurset før vi sender deg en endelig ordrebekreftelse. Maks antall elever pr. kurs er 9 stk pr. gruppe.

Kurset blir holdt på engelsk. The course will be provided in English.

Eldreomsorg og aktivitet


Trivsel, aktivitet og helse kan gjøre forskjellen.


Kommer

Google Analytics - Mål effekten av din digitale kommunikasjon

"Når du frem til riktig kundegruppe, til riktig tid og til riktig sted?"I modul 2 i denne serien av kurs, fylte vi budskapet vårt med innhold. Ble resultatet slikt vi hadde forventet?

Her får du lære å bruke Google Analytics for å kunne måle effekten av din aktivitet på nettet. Google Analytics er verdens ledende i å måle og analysere nettaktivitet.

Du får også lære om du må gjøre endringer underveis; kanskje du må endre budskapet ditt, kanskje du må foreta en SEO - søkeordoptimalisering.


Grunnleggende trening for mannskap på skip som opererer i polare strøk (Polarkoden) /Basic Training for crew on ships operating in Polar Waters (Polar Code)Kombinér nødvendig faglig påfyll med et opphold i vakre Riga til en langt lavere kostnad enn å ta dette kurset i Norge.

IMO innførte «polarkoden» 1. januar 2017. Den nye STCW-koden, Section A-V/4 “Mandatory minimum requirements for the training and qualifications of masters and deck officers on ships operating in polar waters”, trår i kraft 1. July 2018.

ASK Norge er glad for å kunne tilby denne opplæringen til en svært behagelig pris i samarbeid med vår samarbeidspartner Novikontas i Riga, Latvia. Vi kan også tilby en hotell og transportpakke internt i Latvia hvis dette er ønskelig.

Både Grunnleggende og Videregående trening/kurs for skip som opererer i Polare forhold er godkjent av Latviske Maritime Sjøfartsmyndigheter. Sjøfartsdirektoratet i Norge godkjenner kurs som er gjennomført i henhold til STCW-78-konvensjonen, med endringer, i land som er omfattet av EØS-avtalen. For mer informasjon, se vedlagte rundskriv (nr. RSV 14-2014) fra Sjøfartsdirektoratet her. 

Kurslengde er 3 dager
Kursspråk er engelsk
Maksimum antall elever er 5 stk

Se vedlegg for full informasjon om kurset.


Combine the necessary professional refills with a stay in beautiful Riga at a much lower cost than taking this course in Norway.

IMO introduced the "Polar Code" on 1 January 2017. The new STCW Code, Section A-V / 4, “Mandatory minimum requirements for the training and qualifications of masters and deck officers on ships operating in polar waters” enters into force on 1 July 2018.

ASK Norway is pleased to offer this training at a very comfortable price in cooperation with our partner Novikontas in Riga, Latvia.

Both Basic and Advanced Training/Course for ships operating in Polar conditions are approved by Latvian Maritime Authorities. 
Norwegian Maritime Directory approves courses that are accomplish according to STCW-78 convention with amendments in countries that are a part of EEC agreement. For more information, please click here (in Norwegian only).

Course length is 3 days
Language of instruction is English.
Maximum number of student are 5.

See attachment for full information about the course.

Hvordan kommunisere med gamle og potensielt nye kunder i en digital verden?

"Skal du nå frem, må budskapet være riktig utformet i riktig kanal"I en situasjon der stadig mer kommunikasjon skjer digitalt, er det vesentlig for virksomheter å ha en strategi på hvordan forholde seg til denne virkeligheten og kunne kommunisere via en rekke sosiale medier på nett.

I dette kurset vil du få opplæring, råd og vink fra en av Norges fremste på dette feltet og du vil kunne operasjonalisere din virksomhet sine strategiske valg og handlingsplaner for digital kommunikasjon.

Modul 1 - Rekruttering, ansettelse og løpende arbeidsforhold"Skal man ansette personell, må man allerede før man utarbeider en stillingsannonse, være klar over hvilke juridiske effekter en ansettelse vil ha på sin virksomhet".


Dette dagskurset setter dette på dagsordenen og man får lære hva man må gjøre for ikke å ende opp i problemstillinger på et senere tidspunkt.

Innholdet i kurset er det samme som dag 1 på to-dagerskurset Personaljus, der man får juridisk kunnskap fra A til Å om dette temaet.

Modul 2 - Permittering, oppsigelse og avskjed


"Hvis du vil unngå langvarige negative prosesser i din virksomhet og i verste fall runder i rettsapparatet, så bør du gå på dette kurset".


Det er mange fallgruber å havne i ved permitteringer, oppsigelser og avskjeder, så sørg for å ha den kompetanse som gjør at du slipper dette.

Innholdet i kurset er det samme som dag 2 på to-dagerskurset Personaljus, der man får juridisk kunnskap fra A til Å om dette temaet.

Overvekt blant ungdom

Overvekt blant barn og ungdom har blitt en stor utfordring i dagens samfunn.


Kommer

Psykisk helse blant ungdom


Hvordan kan det gå så langt at ungdom tar sitt eget liv?


Hvordan se signaler og hvordan forholde seg til disse?

Strategi og strategiplanlegging av digital kommunikasjon

"Velg riktig strategi og legg handlingsplaner deretter""Det er ikke spørsmål om hvordan, men når" du må forholde deg til en digital verden der endringer skjer i et rasende tempo. De fleste eksperter mener det kommer til å skje mer de neste 3 - 5 år enn det har skjedd siden starten av den digitale revolusjon. 

Hvordan forholder din virksomhet eller organisasjon seg til dette?

Bli med på kurs med en av Norges fremste eksperter på digital kommunikasjon og digital markedsføring. Dette kurset er del 1 av tre delkurs som til sammen gir en solid gjennomgang av Digital Kommunikasjon og Digital Markedsføring. Vi anbefaler at du tar alle delkursene, men det er mulig å velge ett enkelt delkurs.

I denne modulen vil strategiske elementer bli fokusert på og den enkelte kursdeltaker kan ta for seg elementer fra sin egen bedrift/organisasjon. De beslutninger og valg som blir tatt her, vil påvirke de oppgaver som skal gås gjennom i del to; nemlig hvordan man kommuniserer og hvilke kanaler man bør bruke og hvilke innhold man bør ha når man kommuniserer digitalt via nyhetsbrev, blogg, Facebook, Twitter, Instagram, Google+, etc.

Videregående trening for mannskap på skip som opererer i polare strøk (Polarkoden)/Advanced Training for Crew on Ships Operating in Polar Waters (Polar Code)


Kombinér nødvendig faglig påfyll med et opphold i vakre Riga til en langt lavere kostnad enn å ta dette kurset i Norge.

IMO innførte «polarkoden» 1. januar 2017. Den nye STCW-koden, Section A-V/4 “Mandatory minimum requirements for the training and qualifications of masters and deck officers on ships operating in polar waters”, trår i kraft 1. July 2018.

ASK Norge er glad for å kunne tilby denne opplæringen til en svært behagelig pris i samarbeid med vår samarbeidspartner Novikontas i Riga, Latvia. Vi kan også tilby en hotell og transportpakke internt i Latvia hvis dette er ønskelig.

Både Grunnleggende og Videregående trening/kurs for skip som opererer i Polare forhold er godkjent av Maritime Sjøfartsmyndigheter.  Sjøfartsdirektoratet i Norge godkjenner kurs som er gjennomført i henhold til STCW-78-konvensjonen, med endringer, i land som er omfattet av EØS-avtalen. For mer informasjon, se vedlagte rundskriv (nr. RSV 14-2014) fra Sjøfartsdirektoratet her

Kurslengde er 3 dager
Kursspråk er engelsk
Maksimum antall elever er 5 stk

Se vedlegg for full informasjon om kurset.


Combine the necessary professional refills with a stay in beautiful Riga at a much lower cost than taking this course in Norway.

IMO introduced the "Polar Code" on 1 January 2017. The new STCW Code, Section A-V / 4, “Mandatory minimum requirements for the training and qualifications of masters and deck officers on ships operating in polar waters” enters into force on 1 July 2018.

ASK Norway is pleased to offer this training at a very comfortable price in cooperation with our partner Novikontas in Riga, Latvia.

Both Basic and Advanced Training/Course for ships operating in Polar conditions are approved by Latvian Maritime Authorities. Norwegian Maritime Directory approves courses that are accomplish according to STCW-78 convention with amendments in countries that are a part of EEC agreement. For more information, please click here (in Norwegian only).

Course length is 3 days
Language of instruction is English.
Maximum number of student are 5.

See attachment for full information about the course.