Styrekompetanse


“Som styremedlem har du ubegrenset personlig ansvarlig for styrets beslutninger i henhold til gjeldende lover og regler”


Som styreformann eller styremedlem har du mange spennede oppgaver med å forvalte et selskap, planlegge selskapets strategi og oppfølging av strategiske mål. Et styre bør bestå av medlemmer som har “riktig” kompetanse i forhold til selskapets drift og utfordringer.

Styrets ansvaret og myndighet er i stor grad regulert av lovverk, krav og regler. Et styre og dets medlemmer må således fatte beslutninger som er i henhold til disse. Ved å gå på dette kurset, vil du få en god gjennomgang av styrets oppgaver, roller, lover, ansvar, økonomisk styring av strategisk planlegging. 

Velg sted:

Dette lærer du

Kurset inneholder de viktigste aspektene ved styrearbeid, dets medlemmer og lovverket rundt dette.
 • Lover og regelverk
 • Styrets sammensetning
 • Arbeidsform og habilitet
 • Oppgaver og plikter
 • Beslutningsmyndighet og representasjon utad
 • Ansvar

Tilleggsinformasjon

For nærmere informasjon om kursinnholdet, last ned vår kursdokumentasjon som PDF.

Program

Dag 1

 • 8.00 Registrering og oppstart
  Velkommen til kurs hos ASK Norge og Steenstrup Stordrange!
 • 8.15 Innhold første dag
  • Relevante lover/regelverk av betydning for styremedlemmer
  • Styrets sammensetning mv
   • Kompetanse
   • Rollefordeling
  • Styrets arbeidsform, vedtaksførhet og habilitet

  NB! Progresjon i emnene er avhengig av kursdeltakernes tilbakemeldinger, diskusjoner og problemstillinger.

  Pause tas etter behov.
 • 11.30 Lunsj
  Nyt en nydelig og velfortjent lunsj
 • 12.30 Oppstart etter lunsj - innhold første dag
  • Relevante lover/regelverk av betydning for styremedlemmer
  • Styrets sammensetning mv
   • Kompetanse
   • Rollefordeling
  • Styrets arbeidsform, vedtaksførhet og habilitet

  NB! Progresjon i emnene er avhengig av kursdeltakernes tilbakemeldinger, diskusjoner og problemstillinger.

  Pause tas etter behov.
 • 16.00 Avslutning
  Vel hjem. Kjør forsiktig!

Dag 2

 • 8.00 Oppstart
  Velommen tilbake!
 • 8.15 Innhold dag 2
  • Styrets oppgaver og plikter
   • Forvaltningsansvar
   • Tilsynsansvar
   • Særlige plikter iht asl/asal og andre lover
   • Aksjeloven, spesielt
    • § 2-19
    • Aksjeloven § 3-5
    • Aksjeloven § 3-7
  • Regnskapsloven, skattebetalingsloven, mm
  • Styrets beslutningsmyndighet og representasjon utad
   • Styreansvar
   • Erstatningsansvar
   • Straffeansvar
   • Ansvarsfrihet
   • Styreansvarsforsikring
   • Tiltak for å redusere risikoen for ansvar

  NB! Progresjon i emnene er avhengig av kursdeltakernes tilbakemeldinger, diskusjoner og problemstillinger.

  Pause tas etter behov.
 • 11.30 Lunsj
  Velkommen til en nydelig og fortjent lunsj!
 • 12.30 Oppstart etter lunsj, innhold dag 2
  • Styrets oppgaver og plikter
   • Forvaltningsansvar
   • Tilsynsansvar
   • Særlige plikter iht asl/asal og andre lover
   • Aksjeloven, spesielt
    • § 2-19
    • Aksjeloven § 3-5
    • Aksjeloven § 3-7
  • Regnskapsloven, skattebetalingsloven, mm
  • Styrets beslutningsmyndighet og representasjon utad
   • Styreansvar
   • Erstatningsansvar
   • Straffeansvar
   • Ansvarsfrihet
   • Styreansvarsforsikring
   • Tiltak for å redusere risikoen for ansvar

  NB! Progresjon i emnene er avhengig av kursdeltakernes tilbakemeldinger, diskusjoner og problemstillinger.

  Pause tas etter behov.
 • 16.00 Oppsummering og avslutning
  Ha en fin tur hjem. Kjør forsiktig!

Foredragsholdere

Styrekompetanse

Last ned en utskriftsvennlig versjon av kursbeskrivelsen

Kurssted

Ofte stilte spørsmål

 • Er det noen påmeldingsfrist?

  Du kan melde deg på kurset inntil dagen før kurset starter så lenge det er plasser igjen.

 • Hvordan betaler jeg?

  Vi sender deg faktura for kursavgiften på E-post noen dager etter at du har meldt deg på kurs. Kursavgiften må forhåndsbetales og betalingsfrist er i utgangspunktet 14 dager eller før kurset starter. Du kan også velge å betale med kredittkort.

 • Er det medreknet mat i kursavgiften?

  Hvis kurset varer en dag (eller mer), blir det alltid servert lunsj til kursdeltakerne. Normalt er det også forfriskninger i pausene og kaffe eller te tilgjengelig gjennom kurset.

 • Får jeg kursbevis?

  Ja. Du får kursbevis på alle kurs. 

 • Hvordan overnatter jeg?
Du må bestille hotellrom selv. Vi har ofte avtaler med gode priser på hotellovernatting på stedene vi holder kurs. Ta kontakt med et av disse så får du nok et godt tilbud.