Markedsføring

Digital kommunikasjon

Digital kommunikasjon og digital markedsføring - tre moduler

Gjør deg klar til morgendagens digitale verden!Måten vi kommuniserer med omverdenen på har endret seg dramatisk og i en rasende fart  den senere tid. Disse raske endringene vil gå enda fortere i tiden som kommer og vil påvirke virksomheter og organisasjoner i stor grad. “Vil du være med så heng på” sies det i
eventyret og dette gjelder i aller høyeste grad også i dag og morgensdagens digitale verden. 

ASK Norge har utviklet en opplæring som består av tre moduler:

Modul 1: Hvordan velge strategisk retning på bedriftens digitale kommunikasjons- og markedsføringsstrategi?
Modul 2: Hvordan kommunisere med gamle og potensielle kunder og andre ineteressenter i en digital verden?
Modul 3: Hvordan måle effekten av digital kommunikasjon og foreta eventuelle retningsendringer underveis?

Vi anbefaler deg å gjennomføre alle tre moduler, men det er mulig å være med på enkeltkurs.

Strategi og strategiplanlegging av digital kommunikasjon

"Velg riktig strategi og legg handlingsplaner deretter""Det er ikke spørsmål om hvordan, men når" du må forholde deg til en digital verden der endringer skjer i et rasende tempo. De fleste eksperter mener det kommer til å skje mer de neste 3 - 5 år enn det har skjedd siden starten av den digitale revolusjon. 

Hvordan forholder din virksomhet eller organisasjon seg til dette?

Bli med på kurs med en av Norges fremste eksperter på digital kommunikasjon og digital markedsføring. Dette kurset er del 1 av tre delkurs som til sammen gir en solid gjennomgang av Digital Kommunikasjon og Digital Markedsføring. Vi anbefaler at du tar alle delkursene, men det er mulig å velge ett enkelt delkurs.

I denne modulen vil strategiske elementer bli fokusert på og den enkelte kursdeltaker kan ta for seg elementer fra sin egen bedrift/organisasjon. De beslutninger og valg som blir tatt her, vil påvirke de oppgaver som skal gås gjennom i del to; nemlig hvordan man kommuniserer og hvilke kanaler man bør bruke og hvilke innhold man bør ha når man kommuniserer digitalt via nyhetsbrev, blogg, Facebook, Twitter, Instagram, Google+, etc.

Hvordan kommunisere med gamle og potensielt nye kunder i en digital verden?

"Skal du nå frem, må budskapet være riktig utformet i riktig kanal"I en situasjon der stadig mer kommunikasjon skjer digitalt, er det vesentlig for virksomheter å ha en strategi på hvordan forholde seg til denne virkeligheten og kunne kommunisere via en rekke sosiale medier på nett.

I dette kurset vil du få opplæring, råd og vink fra en av Norges fremste på dette feltet og du vil kunne operasjonalisere din virksomhet sine strategiske valg og handlingsplaner for digital kommunikasjon.

Google Analytics - Mål effekten av din digitale kommunikasjon

"Når du frem til riktig kundegruppe, til riktig tid og til riktig sted?"I modul 2 i denne serien av kurs, fylte vi budskapet vårt med innhold. Ble resultatet slikt vi hadde forventet?

Her får du lære å bruke Google Analytics for å kunne måle effekten av din aktivitet på nettet. Google Analytics er verdens ledende i å måle og analysere nettaktivitet.

Du får også lære om du må gjøre endringer underveis; kanskje du må endre budskapet ditt, kanskje du må foreta en SEO - søkeordoptimalisering.