Ledelse og personal

Juridiske emner

Personaljus - modul 1 og 2


"Dette er kunnskap og kompetanse du må ha eller tilegne deg dersom du har personalansvar".


Som personalansvarlig er du ansvarlig for å oppnå bedriftens målsettinger gjennom dine underordnede kollegaer. For deg som jobber med HR, er du spesialisten på dette feltet i bedriften din.

Dette ansvaret og denne myndigheten er i stor grad regulert av lovverk, krav og regler. Skal du oppnå bedriftens målsettinger gjennom ansatte, må du forholde deg til eksisterende lovverk.  Dette kan være komplisert og kompetansen du vil få etter dette kurset vil hjelpe deg til å unngå i de mest vanlige feilene.

Modul 1 - Rekruttering, ansettelse og løpende arbeidsforhold"Skal man ansette personell, må man allerede før man utarbeider en stillingsannonse, være klar over hvilke juridiske effekter en ansettelse vil ha på sin virksomhet".


Dette dagskurset setter dette på dagsordenen og man får lære hva man må gjøre for ikke å ende opp i problemstillinger på et senere tidspunkt.

Innholdet i kurset er det samme som dag 1 på to-dagerskurset Personaljus, der man får juridisk kunnskap fra A til Å om dette temaet.

Modul 2 - Permittering, oppsigelse og avskjed


"Hvis du vil unngå langvarige negative prosesser i din virksomhet og i verste fall runder i rettsapparatet, så bør du gå på dette kurset".


Det er mange fallgruber å havne i ved permitteringer, oppsigelser og avskjeder, så sørg for å ha den kompetanse som gjør at du slipper dette.

Innholdet i kurset er det samme som dag 2 på to-dagerskurset Personaljus, der man får juridisk kunnskap fra A til Å om dette temaet.

Styrekompetanse


“Som styremedlem har du ubegrenset personlig ansvarlig for styrets beslutninger i henhold til gjeldende lover og regler”


Som styreformann eller styremedlem har du mange spennede oppgaver med å forvalte et selskap, planlegge selskapets strategi og oppfølging av strategiske mål. Et styre bør bestå av medlemmer som har “riktig” kompetanse i forhold til selskapets drift og utfordringer.

Styrets ansvaret og myndighet er i stor grad regulert av lovverk, krav og regler. Et styre og dets medlemmer må således fatte beslutninger som er i henhold til disse. Ved å gå på dette kurset, vil du få en god gjennomgang av styrets oppgaver, roller, lover, ansvar, økonomisk styring av strategisk planlegging. 

Forhandlinger