Barnehage, SFO og skole

Barnehage/SFO/Barneskole

Omsorgssvikt - Den vanskelige samtalen


Dette er kanskje den vanskeligste og viktigeste samtalen du kan foreta deg som ansatt i barnehagen eller i SFO.

Hvordan kan du som omsorgspersonell konkludere med omsorgssvikt og hvordan kan du vite når du skal gå videre med dine mistanker?


Kurset går nettopp ut på hvordan gjennomføre denne vanskelige samtalen med barn som potensielt er utsatt for omsorgssvikt på en eller annen måte.

Mestring og myndiggjøring


Dette kan jeg klare!

Hvordan få barn og ungdom til å mestre selv?
Hvordan skal barn og ungdom få den selvtillit de trenger for å ha et selvbilde som gjør livet mye lettere å leve?
Hvordan skal de få oppleve den selvtilfredsstillelsen de får ved å oppnå mål de har satt seg?

Ungdom

Aktivitet som læringsarena


Kan elever som ikke er så glade i teori lære på andre måter?

Finnes det andre lærearenaer som er bedre enn å lese i en bok?

Psykisk helse blant ungdom


Hvordan kan det gå så langt at ungdom tar sitt eget liv?


Hvordan se signaler og hvordan forholde seg til disse?

Mestring og myndiggjøring


Dette kan jeg klare!

Hvordan få barn og ungdom til å mestre selv?
Hvordan skal barn og ungdom få den selvtillit de trenger for å ha et selvbilde som gjør livet mye lettere å leve?
Hvordan skal de få oppleve den selvtilfredsstillelsen de får ved å oppnå mål de har satt seg?