Button go down

scroll down

Kompetanseheving for offentlig og privat virksomhet

Kommende kurs

Button go down

scroll down

BLI UTSTILLER PÅ VÅRE KURS ELLER KONFERANSER

Ved å stille ut på kurs eller konferanser i regi av ASK Norge, vil du kunne henvende deg direkte til sluttbruker i mange bransjer. Vi har et stort antall arrangementer som omfavner mange målgrupper.